Ons aanbod Kavels

Wordenweg ongenummerd, Gellicum

artikel

 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING 

 

Perceel landbouwgrond ter grootte 7.36.25 ha gelegen aan de Wordenweg ongenummerd te Gellicum.

 

Omschrijving:
Hierbij wordt verkocht een perceel grasland met een totale oppervlakte van 7.36.25 ha. Het perceel is ontsloten middels twee dammen op de openbare weg en doorsneden door een dwarssloot. Het perceel wordt in 1 koop aangeboden.
 
Kadastrale informatie:
Gemeente Deil, sectie R, nummer 105 ter grootte van 7.36.25 ha
 
Lasten:
Het perceel is belast met waterschapslasten. Voor 2021 is dit circa € 89,30/ha.
 
Zakelijke rechten:
Volgens informatie van het Kadaster zijn er geen zakelijke rechten op het perceel gevestigd. Ook is bij verkoper hiervan niets bekend.
 
Bestemming:
Het perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van de gemeente West Betuwe. Ter plaatse is het bestemmingsplan Buitengebied Derde Herziening (15-02-2011) van toepassing. Hierin wordt tevens terugverwezen naar het bestemmingsplan Buitengebied (28-11-2006). Volgens het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Landelijk Gebied 1’. Er is geen agrarisch bouwperceel aangegeven.
Daarnaast heeft de gemeente in voorbereiding een nieuw bestemmingsplan, genaamd ‘Buitengebied 2018’. Hiervan is slechts het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Volgens het ontwerp-bestemmingsplan heeft het perceel grasland de bestemming ‘Agrarisch’, (artikel 3) met de dubbelbestemming ‘Waarde Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en een gebieds-aanduiding ‘Overige zone – Inudatiekommen’. Er is in dit ontwerp-bestemmingsplan geen agrarisch bouwblok op het perceel weergegeven.
Voor informatie betreffende de bestemmingplan kunt u contact opnemen met de gemeente West Betuwe of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Jachtrecht verhuurd:
Het jachtrecht op de hierbij aangeboden grond is verhuurd tot 01 juli 2022.
 
Betalingsrechten en/of agrarische productierechten:
Met de overdracht van het perceel worden geen zgn. betalingsrechten en/of agrarische productierechten overgedragen.
 
Mestplaatsingsruimte:
Omdat de eigendomsoverdracht plaats vindt na 15 mei 2021, kan koper over het jaar 2021 geen aanspraak maken op de mestplaatsingsruimte.
 
Bodemonderzoek:
Er heeft geen bodem- en grondwateronderzoek plaatsgevonden naar eventuele veront-reiniging. Het perceel staat niet als ‘verdacht’ op de Provinciale Lijst.
 
Bemestingsonderzoek:
In deze brochure zijn kopieën bijgevoegd van 2 bemestingsonderzoeken, d.d. 17-11-2017.
 
Aanvaarding:
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en gebruik (behoudens de lopende jachthuurovereenkomst) en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen. Betaling, aanvaarding en eigendomsoverschrijving zal ten tijde van de akte van levering plaatsvinden via het notariskantoor Leusen & Van den Broek Graafdijk-Oost 11-A te Molenaarsgraaf, telefoon 0184 – 6461600.
 
 
De volgende data zijn van belang:
- 30 juni 2021 Inleveren inschrijfbiljet Voorstraat 88 Beesd
- 02 juli 2021 Tekenen koopovereenkomst
- 27 juli 2021 Eigendomsoverdracht, betaling koopsom en aanvaarding.
De verkoopprocedure:
 
Biedingen:
Biedingen kunnen enkel schriftelijk worden gedaan middels het bijgevoegde inschrijvingsbiljet, ondertekend en het te bieden bedrag in hele cijfers en hele euro’s vermeld.
Biedingen in de trend van “… zoveel euro boven de hoogste inschrijving… “ worden terzijde gelegd.
 
Wijze van inleveren van de bieding:
Schriftelijke biedingen dienen middels het bijgesloten inschrijvingsbiljet en ondertekend in een gesloten envelop te worden aangeboden. De gesloten envelop kan persoonlijk worden aangeboden op uiterlijk woensdag 30 juni 2021 vóór 13.00 u bij het makelaarskantoor Kraats, Voorstraat 88, 4153 AN te Beesd. Na gemeld tijdstip zullen de enveloppen in tegenwoordigheid van verkopers en de makelaar worden geopend. De inschrijvers zullen hierbij niet aanwezig zijn. De biedingen zullen diezelfde dag niet aan derde openbaar worden gemaakt. 
 
Gunning:
Verkopers houden zich het recht van gunning voor gedurende drie dagen na de uiterste inleverdatum.
 
Koopovereenkomst:
Indien verkopers tot gunning overgaan, zullen zij met die bieder een koopovereenkomst sluiten, waarbij de koopovereenkomst binnen drie dagen na de uiterste inleverdatum dient te worden ondertekend; i.c. uiterlijk vrijdag 02 juli 2021.
In de bijlage van deze informatie, is een concept van de koopovereenkomst bijgevoegd.
 
Gestanddoening bod:
Alle inschrijvers dienen hun bod gedurende vijf dagen na de uiterste inleverdatum gestand te doen. 
 
Kosten koper:
Voor de akte van levering vereiste notariële akte met bijbehorende kosten, zullen geheel voor rekening van koper komen. Koper kan een beroep doen op vrijstelling overdrachtsbelasting indien hij de grond landbouwkundig en ten minste 10 jaar na deze verkrijging landbouwkundig in gebruikt blijft houden. In andere gevallen dient koper (alsnog) 8% overdrachtsbelasting te betalen. Voor nadere informatie, kunnen inschrijvers contact opnemen met het notariskantoor.
 
Betaling, eigendomsoverdracht en aanvaarding:
Nadat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, zal de eigendoms-overdracht, de betaling en de aanvaarding van het perceel plaats vinden op 27 juli 2021 via notariskantoor Leussen & Van den Broek te Molenaarsgraaf.
 
Geen voorbehoud financiering:
Inschrijvers dienen vooraf zich te laten informeren omtrent het verkrijgen van een 
financiering. Inschrijvingen onder voorbehoud van financiering, worden ter zijde gelegd.
 
Vrijblijvende informatie
Hoewel deze verkoopinformatie met zorg is opgesteld, aanvaard verkopers noch de makelaar geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze omschrijving.
Verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van reden, de verkoopprocedure af te breken en de in deze omschrijving voorgestelde verkoopprocedure te beëindigen.
 
Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met Kraats makelaars- en Taxatiekantoor in agrarisch o.g., Voorstraat 88 , 4153 AN te Beesd, tel. 0345 – 686000,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.