Ons aanbod Kavels

Graaf Reinaldweg ong., Herwijnen

artikel

 

Het hierbij aangebodene betreft twee percelen grasland met een totale oppervlakte van 5.12.70 ha en een verouderde mestsilo.
De percelen zijn ontsloten middels twee dammen op de openbare weg. De percelen worden in 1 koop aangeboden.
 
Lasten:
Het perceel is belast met waterschapslasten. Voor 2020 is dit circa € 80,-/ha.
 
 
Zakelijke rechten:
Volgens informatie van het Kadaster zijn er geen zakelijke rechten op het perceel gevestigd. Ook is bij verkoper hiervan niets bekend.
 
Bestemming:
Het perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van de gemeente West Betuwe. Ter plaatse is het bestemmingsplan reparatieplan Buitengebied 2014 van toepassing. Hierin wordt tevens terugverwezen naar het bestemmingsplan Buitengebied 2012. Volgens het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Agrarisch’, (artikel 3) met de dubbelbestemmingen ‘Archeologische verwachting – 4’ en ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en een gebiedsaanduiding ‘Openheid’.
Daarnaast is het Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie van toepassing.
Ter plaatse van de mestsilo is geen agrarisch bouwperceel aangegeven.
Voor informatie betreffende de bestemmingplan kunt u contact opnemen met de gemeente West Betuwe of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Jachtrecht verhuurd:
Het jachtrecht op de hierbij aangeboden grond is verhuurd.
 
Betalingsrechten en/of agrarische productierechten:
Met de overdracht van het perceel worden geen zgn. betalingsrechten en/of agrarische productierechten overgedragen.
 
Mestplaatsingsruimte:
Voor het mestjaar 2021 zal de gehele mestplaatsingsruimte in relatie tot de oppervlakte van dit perceel door koper kunnen worden benut. Er zal door verkoper in het jaar 2021 geen dierlijke of kunstmest op de percelen worden aangebracht.
 
Voor meer info of het een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0345-686000.