Ons aanbod Kavels

Weidsteeg ongenummerd, Culemborg

artikel 

 

 

Perceel grasland ter grootte van 5.60.80 ha gelegen aan de Weidsteeg te Culemborg.

 

Het perceel is belast met ruilverkavelingslasten ter grootte van € 202,09 per jaar. Te betalen t/m 2016.