Alle Objecten

Middelweg ongenummerd, Tricht

artikel

 

 

Perceel goede landbouwgrond ter grootte van ca. 2,5 ha. Het perceel is gelegen tussen de Middelweg en Lingedijk te Tricht.

 

Het perceel is belast met ruilverkavelingslasten ter grootte van totaal € 268,92 te betalen t/m het jaar 2016.

 

Het perceel is eventueel ook te koop in 2 gedeeltes, ca. 1 ha en ca. 2 ha.