Alle Objecten

Krupheulstraat ong., Asch

artikel

 

Perceel grasland, ter grootte van 7.38.50 ha gelegen aan de Krupheulstraat ongenummerd te Asch.

 

Het perceel is belast met een zakelijk recht t.b.v. Liander Infra N.V.