Alle Objecten

Tielseweg ongenummerd, Buren

artikel

 

Perceel landbouwgrond ter grootte van 3.94.05 ha gelegen aan de Tielseweg ongenummerd te Buren.

 

Het perceel is belast met ruilverkavelingslasten ter grootte van € 103,22 per jaar. Te betalen t/m het jaar 2026.